Κοινόχρηστα Φεβρουαρίου 2022

Εκδόθηκαν κοινόχρηστα Φεβρουαρίου 2022.

Οι ώρες θέρμανσης αναφέρονται στο διάστημα από 02 έως 28 Φεβ 2022.

Το ποσό 400 € για τη θέρμανση είναι έναντι. Η ΔΕΗ εκδίδει διμηνιαίο εξοφλητικό λογαριασμό για το φυσικό αέριο.

Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες, αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.