Κοινόχρηστα Δεκεμβρίου 2018

Εκδόθηκαν κοινόχρηστα Δεκεμβρίου 2018.

Περιλαμβάνεται δαπάνη, όπως αναφέρεται ΕΔΩ, που επιβαρύνει αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων.

Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες, αφού συνδεθείτε στο λογαριασμό σας.