Κοινόχρηστα Μαΐου 2019

Εκδόθηκαν κοινόχρηστα Μαΐου 2019.

Περιλαμβάνεται δαπάνη 50 ευρώ απεντόμωσης κοινοχρήστων χώρων.

Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες, αφού συνδεθείτε στο λογαριασμό σας.