Κοινόχρηστα Σεπτεμβρίου 2019

Εκδόθηκαν κοινόχρηστα Σεπτεμβρίου 2019.

Περιλαμβάνεται δαπάνη 75 € για επισκευή καυστήρα, καθώς και δαπάνη για επισκευή ανελκυστήρα. Οι δαπάνες αυτές επιβαρύνουν αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων.

Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες, αφού συνδεθείτε στο λογαριασμό σας.