Κοινόχρηστα Οκτωβρίου 2019

Εκδόθηκαν κοινόχρηστα Οκτωβρίου 2019.

Περιλαμβάνονται:

α/α Περιγραφή Ποσό Ανάλυση
1 ΔΕΗ 0
2 Ύδρευση 0
3 Μισθός + ΙΚΑ καθαρίστριας 80
4 Δώρο καθαρίστριας 0
5 Φυσικό αέριο 9.93 Πάγιο
6 Συντήρηση ανελκυστήρα 65 Πάγιο
7 Έξοδα ιδιοκτητών 0
8 Έκτακτες δαπάνες 0

Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες, αφού συνδεθείτε στο λογαριασμό σας.