Κοινόχρηστα Ιουνίου 2020

Εκδόθηκαν κοινόχρηστα Ιουνίου 2020.

Συμπεριλαμβάνεται δαπάνη 400 €, για την επισκευή κεραμοσκεπής, η οποία επιβαρύνει αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων.

Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες, αφού συνδεθείτε στο λογαριασμό σας.