Κοινόχρηστα Οκτωβρίου 2020

Εκδόθηκαν κοινόχρηστα Οκτωβρίου 2020.

Περιλαμβάνεται ποσό 43,13 για θέρμανση το οποίο καλύπτει τα πάγια της ΖΕΝΙΘ για τους μήνες που δεν υπήρχε κατανάλωση αερίου.

Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες, αφού συνδεθείτε στο λογαριασμό σας.