Κοινόχρηστα Νοεμβρίου 2020

Εκδόθηκαν κοινόχρηστα Νοεμβρίου 2020.

Περιλαμβάνεται ποσό 60 ευρώ για επισκευή ράουλων ανελκυστήρα, λόγω φυσιολογικής φθοράς από χρήση και επιβαρύνει τους ενοίκους και όχι τους ιδιοκτήτες.

Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες, αφού συνδεθείτε στο λογαριασμό σας.