Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων

Σας γνωρίζετε ότι η πολυκατοικία έχει καλυφθεί ασφαλιστικά με Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων.

Το ετήσιο κόστος ανέρχεται στα € 105 ευρώ, δηλ μηνιαίο συνολικό κόστος € 8,75 και θα καταμεριστεί στους ενοίκους σε 12 μήνες, ανάλογα με τα χιλιοστά των διαμερισμάτων.

Απόδειξη πληρωμής Ασφαλίστρων