Κοινόχρηστα Ιουλίου 2019

Εκδόθηκαν κοινόχρηστα Ιουλίου 2019.

Περιλαμβάνεται δαπάνη 55 € για επισκευή αποχέτευσης.

Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες, αφού συνδεθείτε στο λογαριασμό σας.