Κοινόχρηστα Μαρτίου 2022

Εκδόθηκαν κοινόχρηστα Μαρτίου 2022.

Δεν περιλαμβάνεται χρέωση θέρμανσης, λόγω μη έκδοσης λογαριασμού από τη ΔΕΗ.

Η ΔΕΗ εκδίδει διμηνιαίο εξοφλητικό λογαριασμό για το φυσικό αέριο.

Τα έξοδα θέρμανσης Μαρτίου θα συμπεριληφθούν στα κοινόχρηστα Απριλίου.

Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες, αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.