Κοινόχρηστα Απριλίου 2022

Εκδόθηκαν κοινόχρηστα Απριλίου 2022.

Δεν περιλαμβάνεται χρέωση θέρμανσης, λόγω μη έκδοσης λογαριασμού από τη ΔΕΗ.

Τα έξοδα θέρμανσης Μαρτίου και Απριλίου θα συμπεριληφθούν στα κοινόχρηστα Μαϊου.

Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες, αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.