Κάμερες ασφαλείας στις πολυκατοικίες

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, γνωμοδότηση υπ’ αριθμ. 5/20175_2017

Νόμιμη αλλά κάτω από συγκεκριμένους όρους είναι η τοποθέτηση κάμερας ασφαλείας σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικίας. Αυτό υποστηρίζει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με την υπ’ αριθμ. 5/2017 γνωμοδότησή της.

Συγκεκριμένα, αναφέρει πως δεν επιτρέπεται η καταγραφή ήχου αλλά και η ανάρτηση του βιντεοσκοπημένου υλικού σε ιστοσελίδα ή η επίδειξή του σε τρίτα πρόσωπα. Παράλληλα, ο ένοικος του διαμερίσματος ο οποίος τοποθετεί κάμερα έχει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες του νόμου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τέλος, τα δεδομένα που καταγράφονται, θα διατηρούνται το πολύ έως 48 ώρες.

Η Αρχή κλήθηκε να απαντήσει σε καταγγελίες που αφορούσαν σε κάμερες ασφαλείας που τοποθετήθηκαν έξω από διαμερίσματα πολυκατοικιών. Μεταξύ άλλων, υποστηρίζει ότι στις περιπτώσεις που υπάρχει κάμερα εικόνας στο χώρο εισόδου ενός διαμερίσματος πρέπει να περιορίζεται το πεδίο εμβέλειας της κάμερας στον απολύτως απαραίτητο χώρο μπροστά από τη πόρτα εισόδου του διαμερίσματος, ώστε να επιτηρείται αποκλειστικά και μόνο η πόρτα αυτή και ο εκάστοτε ευρισκόμενος μπροστά της, χωρίς να λαμβάνεται εικόνα από λοιπούς κοινόχρηστους χώρους, όπως σκάλα ή ανελκυστήρα ούτε από πόρτες ή χώρο εισόδου γειτονικών διαμερισμάτων (προς κάθε κατεύθυνση).

Σε αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή αναγκαστικά έχει μεγαλύτερη εμβέλεια καταγραφής, τότε απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των 2/3 των ενοίκων του ορόφου. «Ο ένοικος που εγκαθιστά την κάμερα, οφείλει, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, να μεριμνήσει να λάβει τη συναίνεση των ενοίκων των επηρεαζόμενων διαμερισμάτων, παρέχοντας σε αυτούς, εκ των προτέρων, κάθε πληροφορία σχετικά με το σύστημα βιντεοεπιτήρησης, συμπεριλαμβανομένης της ακριβούς εμβέλειας της κάμερας» αναφέρεται.

Αν είναι αδύνατη η ομοφωνία, τότε αρκεί η σύμφωνη γνώμη των 2/3 των ενοίκων των επηρεαζόμενων διαμερισμάτων του ορόφου.