Βλάβη συστήματος κεντρικής θέρμανσης

Σας γνωρίζω ότι σημειώθηκε βλάβη στον κεντρικό κυκλοφορητή του συστήματος κεντρικής θέρμανσης, το απόγευμα του Σαββάτου 26 Φεβ 2022.

Κλήθηκε εκτάκτως τεχνικός ο οποίος, αφού πραγματοποίησε τον απαιτούμενο έλεγχο, με ενημέρωσε ότι απαιτείται αντικατάσταση του κυκλοφορητή. Το κόστος θα ανέρθει, περίπου, στα χίλια (1.000) ευρώ (εκτίμηση).

Το κόστος επιβαρύνει αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες. Οι ενοικιαστές θα πρέπει άμεσα να ενημερώσουν τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων τους για το θέμα.

Ο επιμερισμός του κόστους, με βάση τα χιλιοστά ιδιοκτησίας, είναι ο παρακάτω:

Διαμέρισμα Ποσό
Α1 – Παπαγιαννόπουλος 100,00
Α2 – Χρυσοχόου 122,00
Β1 – Γκουτζουρέλας 167,00
Β2 – Τάψα 85,00
Γ1 – Καραγιάννης 260,00
Δ1 – Τσαβδαρίδης 266,00
Σύνολο 1.000,00

Μέχρι τη συγκέντρωση του ποσού και την  ολοκλήρωση της επισκευής, η κεντρική θέρμανση ΔΕΝ θα λειτουργεί και θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικά μέσα θέρμανσης.