Βλάβη κεντρικής θέρμανσης

    Σε συνέχεια ενημέρωσης, που αφορά τη βλάβη στην κεντρική θέρμανση, σας γνωρίζονται τα παρακάτω:

1. Η τελική τιμή της επισκευής θα ανέλθει στα 1.250 ευρώ (1.150 κόστος ανταλλακτικού +100 κόστος εργασίας). 

2. Η αντικατάσταση θα πραγματοποιηθεί από τον κο Ευαγγέλου Χαράλαμπο, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει την εγκατάσταση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης, κατά την κατασκευή της πολυκατοικίας.

3. Υπενθυμίζεται ότι το κόστος επιβαρύνει αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες. Οι ενοικιαστές θα πρέπει άμεσα να ενημερώσουν τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων τους για το θέμα.

4. Ο επιμερισμός του κόστους, με βάση τα χιλιοστά ιδιοκτησίας, είναι ο παρακάτω:

Διαμέρισμα Αναλογεί Έδωσε Υπολείπεται
Α1 – Παπαγιαννόπουλος 120,00 100,00 20,00
Α2 – Χρυσοχόου 132,50 122,00 10,50
Β1 – Γκουτζουρέλας 220,00 167,00 53,00
Β2 – Τάψα 112,50 112,50 0,00
Γ1 – Καραγιάννης 332,50 260,00 72,50
Δ1 – Τσαβδαρίδης 332,50 332,50 0,00
Σύνολα 1.250,00 1.094,00 156,00

5. Λόγω μη διαθεσιμότητας του ανταλλακτικού, έχει γίνει παραγγελία στον εισαγωγέα και η παραλαβή – επισκευή αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Τρίτη 8 Μαρτίου. Μέχρι τότε η κεντρική θέρμανση δεν θα λειτουργεί και θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικά μέσα θέρμανσης (κλιματιστικά, αερόθερμα κλπ).

 

      Ο διαχειριστής

 

Λάζαρος Τσαβδαρίδης