Ανανέωση πιστοποίησης και καταχώρησης ανελκυστήρα στο μητρώο του Δήμου Λαρισαίων

Σας γνωρίζω ότι θα πραγματοποιηθεί έλεγχος του ανελκυστήρα της πολυκατοικίας για την ανανέωση της πιστοποίησης καλής λειτουργίας και καταχώρησής του στο μητρώο του Δήμου Λαρισαίων.

Ο παραπάνω έλεγχος είναι περιοδικός και γίνεται σύμφωνα με το ΦΕΚ 2604/22-12-2008 

Το κόστος θα ανέλθει συνολικά στα 180 ευρώ και η δαπάνη, σύμφωνα με τη νομοθεσία, επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες και όχι τους ενοικιαστές.

Η δαπάνη θα χρεωθεί στα κοινόχρηστα έξοδα Ιανουαρίου 2018.