Ακύρωση πληρωμής

Η διαδικασία πληρωμής ακυρώθηκε.

Δεν πραγματοποιήθηκε καμία χρέωση.